1º ESO

Divisibilidade.-
Para repasar conceptos de divisibilidade para o próximo exame preme co rato aquí
Fraccións.
Preme co rato aquí para repasar conceptos de fraccións  que entran no próximo exame.
Números decimais.
Preme co rato aquí para repasar conceptos de números decimais que tes que saber para o próximo exame
Números enteiros
Para repasar operacións combinadas con números enteiros preme co rato aquí
Se queres respasar conceptos de números enteiros para o próximo exame preme co rato aquí
Para correxir os exercicios de repaso de números enteiros preme co rato aquí
Iniciación á álxebra.
Preme co rato aquí para repasar exercicios para o exame de iniciación á alxebra.
Sistema métrico decimal.
Preme co rato aquí para repasar conceptos de medidas facendo os exercicios que aparecen na na ficha
Se queres saber máis sobre medidas preme co rato aquí e veras unha ficha para facer exercicios.
Proporcionalidade numérica.
Preme co rato aquí para repasar conceptos teóricos e correxir a ficha para preparar o exame de proporcionalidade numérica.
Se solo queres respasar conceptos teóricos para o exame de proporcionalidade numérica preme co rato aquí
Preme co rato aquí para imprimir unha ficha de exercicios para practicar o exame de proporcionalidade numérica. Está corrixida na presentación do primeiro enlace.
Perímetros e áreas de figuras planas.
Preme co rato aquí para repasar conceptos básicos de areas de figuras planas
Preme co rato aquí para repasar exercicios relacionados coa aplicación do teorema de Pitágoras.
Repaso setembro.-
Preme co rato aquí para repasar os conceptos para o exame de setembro e mellorar os coñecementos matemáticos para 2º de ESO